Ons perspectief

Beleggen in het MKB

TFH Holland biedt particuliere investeerders de mogelijkheid om te investeren in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Beleggen in het MKB behoort tot de beleggingscategorie private beleggingen, omdat ze niet aan de beurs genoteerd staan.

Onderzoek toont aan de private beleggingsfondsen over de afgelopen 15 jaar een gemiddeld rendement van 11,2% op jaarbasis hebben behaald. Hiermee hebben zij vastgoed, hedge funds en beursgenoteerde aandelen verslagen.

Wij richten ons op sectoren waarvan wij verwachten dat die op basis van fundamentele kenmerken op de lange termijn ook sterk zullen groeien. De toenemende digitalisering en vergrijzing bieden veel kansen voor ondernemingen in de sectoren ICT, Cyber Security, Voeding en Gezondheid. Door te investeren in deze sectoren trachten wij een aantrekkelijk en stabiel rendement te behalen.

Bij institutionele investeerders, zoals pensioenfondsen, maken private beleggingen al lange tijd een belangrijk deel uit van de portefeuille. Het is een volwassen en bewezen beleggingscategorie maar, maar onbereikbaar voor het grote publiek door de hoge minimum inleg die vaak vereist wordt van 1 miljoen euro.

Visie – Anders Investeren

TFH Holland biedt alleen fondsen aan waar de kapitaalverschaffers (de beleggers) de plaats van de eigenaar innemen. Hierdoor ontvangen zij het volledig recht op de winst die de fondsen realiseren. TFH Holland mag alleen meedelen indien zij haar beleggers volledig heeft afgelost en voor hen een rendement van 8% op jaarbasis heeft behaald. Dit zorgt voor fondsen waar risico en rendement in pas lopen.

Vanuit deze visie is TFH Holland opgericht. Een product waar het rendement gaat naar wie het kapitaal heeft verzorgd en waar middels volwaardige stemrechten in de jaarlijkse vergadering kan worden gestemd over de plannen van het Bestuur.

Wij geloven dat informatievoorziening en transparantie de sleutels zijn tot vertrouwen. Daarom hebben wij een externe fonds administrateur ingeschakeld die op basis van een directe koppeling met de bankrekening van de fondsen, de investeerder op de hoogte houdt van waar wij geld aan uitgeven en van ontvangen. Middels een Investor Portal krijgt u inzicht in alle investeringen die de fondsen hebben gedaan.

Doordat onze fondsen zelf MKB-ondernemingen aankopen, maar ook investeren in de beste grote private beleggingsfondsen, krijgen onze beleggers toegang tot een beleggingscategorie die normaal gesproken gereserveerd was voor institutionele beleggers. Dit voegt werkelijk waarde toe aan de beleggingsportefeuille.

Daarnaast doen wij ons uiterste best om van investeren geen ‘’black box’’ te maken. Voor fondsaanvang beschikken wij al over concrete investeringsmogelijkheden. Ons eerste fonds heeft bijvoorbeeld haar eerste overnamekandidaat al exclusief aan zich verbonden. Zo krijgt u een beter beeld van hoe uw portefeuille eruit zal komen te zien.

Ten slotte zijn onze fondsen conservatief gefinancierd. Wij gebruiken in principe geen banklening om onze overnames te financieren, want dit reduceert het risico aanzienlijk. Er ontstaan geen nieuwe rente- en aflossingsverplichtingen. Echter sluiten wij bankfinanciering niet uit. Het kan namelijk zo zijn dat bij een uiterst stabiel bedrijf een banklening waarde toevoegt aan de portefeuille. Dit beleid noemen wij “een slim financieringsbeleid”. Het reduceert risico, maar zorgt ervoor dat wij kunnen profiteren van additioneel rendement wanneer dit verantwoord is.

Dit zorgt voor een optimale combinatie van transparantie, controle, rendement en spreiding.

Met deze partners werken wij samen:

 

© Copyright - TFH Holland Group